Przetargi

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: Przygotowanie oraz obsługę projekcji filmowych w cyfrowych formatach kinowych oraz na platformie VOD Zamawiającego wraz z przygotowaniem i konwersją filmów i materiałów video do pokazów stacjonarnych oraz online, przygotowanie oraz obsługa wyświetlania polskich i angielskich wersji napisów przy użyciu sprzętu i oprogramowania własnego Wykonawcy, sprzętu i oprogramowania, z którego Wykonawca ma prawo korzystać, przekazanego przez Zamawiającego do czasowego używania na potrzeby niniejszego zamówienia lub sprzętu istniejącego w danej lokalizacji, podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2021 w Toruniu.

ECFC 2600.8.2021 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: Przygotowanie i obsługę projekcji filmowych w cyfrowych formatach kinowych wraz z przygotowaniem i konwersją filmów i materiałów video do pokazów stacjonarnych przy użyciu sprzętu i oprogramowania własnego Wykonawcy, sprzętu i oprogramowania, z którego Wykonawca ma prawo korzystać, przekazanego przez Zamawiającego do czasowego używania na potrzeby niniejszego zamówienia lub sprzętu istniejącego w danej lokalizacji, podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2021 w Toruniu.

ECFC 2600.6.2021 - dokumenty do pobrania: