Decyzja Rady Miasta

2019-10-10
Decyzja Rady Miasta
Decyzja Rady Miasta
Kategoria:   

DECYZJA RADY MIASTA

Podczas toruńskiej sesji Rady Miasta w dniu 10 października 2019 roku zapadła jednogłośna decyzja, zgodnie z którą Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE w dniu 1 stycznia 2020 roku ma rozpocząć swoją oficjalną działalność. Decyzja ta otworzyła równocześnie drogę do przeniesienia Festiwalu CAMERIMAGE do Torunia na stałe i jego nieprzerwaną organizację przez co najmniej kolejnych 20 lat, jak również do przekazania gruntu na terenie toruńskich Jordanek o łącznej powierzchni całkowitej 1,8 ha pod budowę siedziby Centrum.

Obecny na sesji Marek Żydowicz przekonywał zgromadzonych radnych, że poparcie powstania Centrum to idealny sposób promocji Torunia, dzięki której miasto ma niepowtarzalną okazję ponownie zaistnieć w światowej kulturze, nie tylko filmowej.  

Wierzę, że w tym regionie powstanie przemysł filmowy, że wreszcie będziemy mogli pokazać to, na co nas stać.

Marek Żydowicz Prezes Fundacji Tumult i dyrektor Festiwalu Filmowego CAMERIMAGE

Po zakończonej sesji uczestniczący w niej radni jednym głosem komentowali, że organizacja Festiwalu CAMERIMAGE oraz budowa Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu to dla miasta istotnie znakomita okazja powrotu do pierwszej ligi najważniejszych ośrodków kulturalnych na świecie, a tym samym kroki inwestycyjne podjęte w tym kierunku warte ponoszonego ryzyka.  

 

(Centrum) będzie oknem na świat; z jednej strony możliwością skorzystania z kultury na najwyższym poziomie przez mieszkańców naszego miasta i regionu, ale również znakomitą wizytówką Torunia. Przypominam, że wedle prasy branżowej, ale również osób znanych nie tylko w kategorii światowego filmu, ten festiwal (Camerimage) jest jednym z niewielu powodów, ze względu na które warto odwiedzić nasz kraj w ciągu roku.

Wojciech Klabun Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości

 

Wszystkie duże rzeczy wymagające opieki i inwestycji są pewnego rodzaju wyzwaniami dla miasta. Festiwal (Camerimage) rzeczywiście wiąże się z dużymi wydatkami, ale to z drugiej strony bardzo duża i rozpoznawalna na świecie i w całej Europie marka, którą warto mieć tu, w Toruniu.

Paweł Gulewski Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej

 

Grzechem zaniechania byłoby nie skorzystać z takiej okazji, czyli z dotacji ze strony państwa w wysokości 400 mln złotych. My oczywiście wkładamy jako miasto jedną trzecią, z tym że mamy też możliwość zmniejszenia tego wkładu poprzez aplikowanie o środki unijne.

Jarosław Beszczyński Przewodniczący Klubu Radnych KWW Michała Zaleskiego

 

Październikowa sesja Rady Miejskiej utorowała drogę kolejnej z wymaganych uchwał w sprawie udziału miasta Torunia we współfinansowaniu budowy siedziby Centrum w kwocie 200 mln złotych w rozłożeniu na lata 2021-2025, a zatem wpisania inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta.

Na zdjęciu: Marek Żydowicz podczas Sesji Rady Miasta [fot. archiwum ECF CAMERIMAGE]