Więcej informacji na temat festiwalu. Zapraszamy do lektury.

Czym jest Europejskie Centrum Filmowe Camerimage?

W dniu 29 września 2019 r. w Toruniu pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydentem Miasta Torunia oraz Fundacją Tumult została zawarta umowa o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu państwowej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE.

ECFC jest instytucją kultury, której celem jest w szczególności prowadzenie działalności o charakterze wystawienniczym, kulturalnym, naukowym i edukacyjnym z zakresu sztuki autorów zdjęć filmowych, a także edukacji w dziedzinie dorobku polskiej i światowej kultury audiowizualnej. Budowa Europejskiego Centrum Filmowego wypełni lukę, jaka istnieje w polskiej infrastrukturze kulturalnej.

 

Nigdy nie chodziłem do szkoly filmowej. Chodziłem do kina.

Quentin Tarantino

Rynek Staromiejski 36-38
87-100 Toruń