Kontakt

Adres do korespondencji:
Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE
Rynek Staromiejski 36-38
87-100 Toruń
tel.: +48 723 240 699
office

 

Siedziba:
Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE
Rynek Nowomiejski 28
87-100 Toruń
Dane instytucji:

NIP: 9562358384                                                           REGON: 385314450
NR RIK: 118/2020
Numer rachunku bankowego:                                             42 1130 1075 0002 6190 0220 0001

 

 

Pracownicy:
Kazimierz Suwała

Dyrektor
kazik

tel. +48 665 864 940

Maciej Janusz

Z-ca Dyrektora do spraw inwestycyjnych
maciej

tel. +48 501 666 639

Roman Tondel

Z-ca Dyrektora do spraw promocji
roman

tel. +48 728 503 543

Barbara Żytkowiak

Referent do spraw promocji
barbara

tel. +48 669 864 309

 

Elżbieta Gorzkiewicz

Główny Księgowy
elzbieta

tel. +48 669 871 938

Agnieszka Wiśniewska-Celmer

Kierownik Działu Zamówień Publicznych
agnieszka

tel. +48 722 359 933

Sebastian Jankiewicz

Radca Prawny
sebastian

Marta Kęsy

Kierownik Administracji
marta

+48 723 240 699

 

 

 


Biuro Festiwalowe CAMERIMAGE:

 

 

Agnieszka Swoińska

Kierownik Biura Festiwalowego CAMERIMAGE
agnieszka

tel. +48 665 864 990

Mateusz Graj

Główny Specjalista
mateusz

tel. +48 665 864 852

Monika Jasińska

Główny Specjalista
monika

tel. +48 665 864 470

 

 

 

 

Dominika Kruzińska

Główny Specjalista
dominika

tel. +48 669 625 404

Magdalena Sobolewska

Główny Specjalista
magdalena

tel. +48 665 864 280

Marcelina Żydowicz

Główny Specjalista
marcelina

tel. +48 667 864 470

 
 
Zofia Sztandarska

Główny Specjalista
zofia

tel. +48 669 893 657

 

 

 

 

Lokalizacje

 Formularz kontaktowy