Archiwum zamówień publicznych

Zamówienia archiwalne:

 

Zapytania ofertowe


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: wykonanie usługi polegającej na tłumaczeniu pisemnym list dialogowych do filmów oraz innych dokumentów pomocniczych niezbędnych do przetłumaczenia list dialogowych oraz pisemnym tłumaczeniu i redakcji innych tekstów powiązanych z przygotowaniem pokazów filmowych lub publikacji z tym powiązanych na potrzeby Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2021, który odbędzie się w Toruniu w dniach od 13 do 20 listopada 2021 roku.

ECFC.2601.1.2.2021 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: Wynajem, dostawę, montaż i demontaż zabudowy stoisk wystawienniczo-targowych zgodnie z opisem Zamawiającego na potrzeby Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2021.

ECFC.2601.1.1.2021 - dokumenty do pobrania:


negocjacje z jednym wykonawcą


ECFC.2601.2.1.2021 - Informacja o udzieleniu zamówienia

ECFC.2601.2.3.2021 - Informacja o udzieleniu zamówienia


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: Realizacja obrazu, realizacja kamerowa, jej zapis oraz przeprowadzenie transmisji internetowych z wydarzeń w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2021 odbywającego się w Toruniu w dniach od 13 do 20 listopada 2021 roku.

ECFC 2600.9.2021 - dokumenty do pobrania:

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: Przygotowanie oraz obsługę projekcji filmowych w cyfrowych formatach kinowych oraz na platformie VOD Zamawiającego wraz z przygotowaniem i konwersją filmów i materiałów video do pokazów stacjonarnych oraz online, przygotowanie oraz obsługa wyświetlania polskich i angielskich wersji napisów przy użyciu sprzętu i oprogramowania własnego Wykonawcy, sprzętu i oprogramowania, z którego Wykonawca ma prawo korzystać, przekazanego przez Zamawiającego do czasowego używania na potrzeby niniejszego zamówienia lub sprzętu istniejącego w danej lokalizacji, podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2021 w Toruniu.


ECFC 2600.8.2021 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: Przygotowanie i obsługę projekcji filmowych w cyfrowych formatach kinowych wraz z przygotowaniem i konwersją filmów i materiałów video do pokazów stacjonarnych przy użyciu sprzętu i oprogramowania własnego Wykonawcy, sprzętu i oprogramowania, z którego Wykonawca ma prawo korzystać, przekazanego przez Zamawiającego do czasowego używania na potrzeby niniejszego zamówienia lub sprzętu istniejącego w danej lokalizacji, podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2021 w Toruniu.

ECFC 2600.6.2021 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: Usługę stworzenia systemu biletowego na potrzeby Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE na rzecz Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE i Fundacji Tumult w 2021 r. zwanego dalej „Systemem Biletowym” (postępowanie II).

ECFC 2600.7.2021 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: Świadczenie usług hotelarskich na potrzeby Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage w okresie 12-21.11.2021 roku w Toruniu.

ECFC 2600.5.2021 - dokumenty do pobrania:

Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: Usługę stworzenia systemu biletowego na potrzeby Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE na rzecz Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE i Fundacji Tumult w 2021 r. zwanego dalej „Systemem Biletowym”.

Uwaga! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

ECFC 2600.4.2021 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: Usługę rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych.

ECFC 2600.3.2021 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług hotelarskich na potrzeby Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCamerimage w okresie 12-21.11.2021 roku w Toruniu.

ECFC 2600.2.2021 - dokumenty do pobrania:


Wstępne konsultacje rynkowe na koordynację usług w zakresie wdrożenia obsługi systemu sprzedaży kart wstępu i biletów dla festiwalu stacjonarnego jaki i online

Dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości oraz obsługi kadrowo-płacowej Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu.

ECFC 2600.1.2021 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Dokumenty do pobrania ECFC.2601.1.4.2020:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Dokumenty do pobrania ECFC.2601.1.3.2020:


Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie negocjacji na przeprowadzenie transmisji internetowych z wydarzeń oraz ich zapis w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2020:

ECFC 2600.12.2020 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: dostawę i konfigurację urządzeń tworzących mobilny system realizacji wideo i audio oraz transmisji live na dowolną internetową platformę streamingową wraz z systemem wideokonferencyjnym przeznaczonym do małych i średnich sal, z licencją na oprogramowanie (platformę konferencyjną).

ECFC 2600.11.2020 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: realizację obrazu, realizację kamerowa, jej zapis oraz przeprowadzenie transmisji internetowych z wydarzeń w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2020 odbywającego się w Toruniu w dniach od 14 do 21 listopada 2020 roku.

UWAGA!!!

Oferty należy składać  na platformie soldea EPZ do postępowania o nr EPZ 000000000533 ECFC 2600.10.2020 w terminie do 03.11.2020 r.

ECFC 2600.10.2020 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu oraz obsłudze projekcji filmowych w cyfrowych formatach kinowych oraz na platformie VOD Zamawiającego wraz z przygotowaniem i konwersją filmów i materiałów video do pokazów stacjonarnych oraz online oraz przygotowaniu oraz obsłudze wyświetlania polskich i angielskich wersji napisów przy użyciu sprzętu i oprogramowania własnego Wykonawcy, sprzętu i oprogramowania, z którego Wykonawca ma prawo korzystać, przekazanego przez Zamawiającego do czasowego używania na potrzeby niniejszej umowy lub sprzętu istniejącego w danej lokalizacji, podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2020 w Toruniu.

ECFC 2600.8.2020 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: wykonanie platformy on-line składającej się z portalu zrealizowanego w formule cyfrowego skanu wnętrza budynku (CKK Jordanki w Toruniu) tworzącego zwirtualizowane środowisko 3D (skan 3D) wraz z wdrożeniem oraz obsługą bieżącą.

ECFC 2600.7.2020 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: usługi hotelarskie na potrzeby Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Camerimage w okresie od 13 do 22 listopada 2020 roku.

ECFC 2600.6.2020 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: realizację obrazu, realizację kamerowa, jej zapis oraz przeprowadzenie transmisji internetowych z wydarzeń w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2020 odbywającego się w Toruniu w dniach od 14 do 21 listopada 2020 roku.

ECFC 2600.5.2020 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: dostawę, montaż i kalibrację kompletu urządzeń do projekcji filmów z nośników cyfrowych w postaci pakietów DCP dla kina cyfrowego, zgodnie ze specyfikacją DCI oraz dostawę, montaż i kalibrację przenośnego kompletu urządzeń do odtwarzania filmów z nośników cyfrowych w postaci pakietów DCP dla kina cyfrowego, wewnętrznego i zewnętrznego, zgodnie ze specyfikacją DCI, z kompletem akcesoriów, z przeprowadzeniem instruktażu i uruchomieniem.

ECFC 2600.4.2020 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: dostawę, montaż oraz dostosowanie wskazanego przez Zamawiającego wyposażenia i urządzeń na cele stworzenia systemu kinotechnicznego w sali kinowo-konferencyjnej w budynku w Toruniu, przy ulicy Rynek Nowomiejski 28.

ECFC 2600.3.2020 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na: udostępnienie w drodze licencji wraz z hostingiem oraz obsługą techniczną i technologiczną platformy zdalnego dostępu do materiałów multimedialnych zwaną dalej Platformą streamingową opartą o technologie filmu na życzenie zwanej dalej VOD oraz transmisji na żywo zwanej dalej LiveStream.

ECFC 2600.2.2020 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na usługę rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych.

ECFC 2600.1.2020 - dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na zakup i dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Dokumenty do pobrania:


Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE zaprasza do składania ofert i wzięcia udziału w postępowaniu na Usługę prowadzenia księgowości oraz obsługę kadrowo-płacową Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu od dnia 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Załączniki: