Kolejne postępy na drodze do budowy siedziby ECFC

2023-07-13
Kolejne postępy na drodze do budowy siedziby ECFC
Kolejne postępy na drodze do budowy siedziby ECFC
Kategoria:   

Trwają już pierwsze prace ziemne związane z budową budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE. Na razie rozpoczęto przenoszenie podziemnej infrastruktury ciepłowniczej i teletechnicznej znajdującej się na terenie gdzie realizowana będzie inwestycja. Za nami także pierwsze badania archeologiczne związane budową ECFC. 

Podczas konferencji prasowej, zorganizowanej przez Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE w budynku Fundacji Tumult na Rynku Nowomiejskim postępy w procesie budowy siedziby instytucji zaprezentowali Dyrektor ECFC – Kazimierz Suwała oraz Prezes Fundacji Tumult i Dyrektor Festiwalu EnergaCAMERIMAGE Marek Żydowicz. Szczegółowo zaprezentowana została pierwsza realizowana część obiektu – Studio Filmowe. Obok hali zdjęciowej wyposażonej w ultranowoczesny ekran ledowy pozwalający realizować filmy w technologii „mieszanej rzeczywistości”, w obiekcie znajdą się także pomieszczenia i infrastruktura umożliwiająca postprodukcję filmów (studia montażu, udźwiękowienia itd.). Realizowany w nowoczesnej technologii modelowania trójwymiarowego projekt budynku składający się ze 100 tysięcy elementów zaprezentowany został zgromadzonym licznie dziennikarzom na ekranie wykorzystywanym na co dzień przez Kino CAMERIMAGE. Już wkrótce powinniśmy poznać firmę, która będzie odpowiedzialna za budowę budynku studia. Zdaniem Dyrektora ECFC- Kazimierza Suwały, trwająca procedura wyboru wykonawcy powinna zakończyć się podpisaniem umowy już we wrześniu tego roku. 

Przedstawiciele Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE zaprezentowali także informacje na temat badań archeologicznych, które zostały już przeprowadzone na terenie inwestycji. ECFC zleciło przeprowadzenie badań georadarowych, które miały dać odpowiedź na pytanie, czy na terenie przyszłego studia filmowego znajdować się mogą obiekty wymagające bardziej szczegółowych badań. Na terenie inwestycji zrealizowano punktowe, głębokie na kilkanaście metrów odwierty w których umieszczony został najnowocześniejszy sprzęt pozwalający analizować zawartość ziemi w promieniu kilku metrów od odwiertu. Badania nie wykazały żadnych zagrożeń związanych z realizacją inwestycji, co potwierdził w trakcie spotkania odpowiedzialny za ich przeprowadzenie archeolog Mariusz Ciszak. Archeolodzy prowadzą już także badania podczas trwających aktualnie na Jordankach prac ziemnych. Stara infrastruktura grzewcza i teletechniczna znajdująca się w ziemi na obszarze przyszłej siedziby ECFC jest aktualnie przenoszona na teren nie kolidujący z inwestycją. 

Marek Żydowicz i Kazimierz Suwała zapowiedzieli także, że już wkrótce poznamy analizę potencjału społeczno-gospodarczego ECFC, nad którą już dziś pracuje na zlecenie instytucji międzynarodowa grupa naukowców pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Celucha – jednego z najważniejszych przedstawicieli branży turystycznej i „przemysłu spotkań” w naszym kraju. W przygotowywanym dokumencie oprócz analizy potencjalnych przychodów i kosztów funkcjonowania ECFC znaleźć ma się także strategia związana z przyszłymi działaniami marketingowymi oraz planem komercjalizacji oferty Centrum. Najlepsi specjaliści na rynku wskażą optymalne dla tego konkretnego obiektu możliwości wykorzystania dostępnej infrastruktury. Efekty pracy działań naukowców zaprezentowane mają zostać podczas specjalnej konferencji pod koniec września tego roku.