List intencyjny

2017-12-20
List intencyjny
List intencyjny
Kategoria:   

W dniu 20 grudnia 2017 roku w Warszawie podpisany został list intencyjny wyrażający wstępną deklarację utworzenia w Toruniu wielofunkcyjnego centrum festiwalowo-kongresowego, które miałoby stać się głównym miejscem organizacji Festiwalu Filmowego CAMERIMAGE, a tym samym stanowić gwarancję powrotu tego wydarzenia na stałe do Torunia.

List podpisany został trójstronnie przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, Prezydenta Miasta Torunia, Michała Zaleskiego oraz prezesa Fundacji Tumult i dyrektora Festiwalu CAMERIMAGE, Marka Żydowicza.

Z deklaracji sygnatariuszy listu dowiadujemy się między innymi o pełnej akceptacji działań prowadzących do budowy centrum ze strony państwa oraz wstępnych planach powołania do życia instytucji kultury o charakterze narodowym wraz z oceną możliwości wsparcia całej inwestycji środkami państwowymi oraz unijnymi. Wyrażona zostaje wola udziału finansowego Miasta Torunia w budowie centrum, wraz z obietnicą podjęcia stosownych kroków doprowadzających do realizacji tego celu, w tym wstępnej rezerwacji gruntów pod przyszłą budowę centrum, zlokalizowanych na toruńskich Jordankach. Uwzględniona została także deklaracja udzielenia praw do marki CAMERIMAGE z możliwością jej wykorzystania w oficjalnej nazwie centrum festiwalowo-kongresowego jako przyszłej siedziby Festiwalu, implikująca chęć organizacji kolejnych edycji Festiwalu w nowo powstałym obiekcie w Toruniu. Ponadto organizator Festiwalu zapowiedział czynny udział w prowadzeniu działań promujących centrum oraz mających na celu pozyskiwanie funduszy na jego budowę. W liście znalazło się również miejsce na zapis o wniesieniu do inwestycji cesji do umowy na projekt architektoniczny centrum istniejącej koncepcji Camerimage Łódź Center wg projektu Franka Gehry’ego wraz z wymaganymi zgodami autora na dostosowanie jej do warunków lokalizacji w Toruniu.

Podpisany list intencyjny stanowi jedynie oświadczenie woli podpisujących go stron. Szczegółowe zobowiązania będą w przyszłości zawierane w ramach odrębnych dokumentów.

Na zdjęciu od lewej: dyrektor Marek Żydowicz, Wicepremier Piotr Gliński, Prezydent Michał Zaleski [fot. archiwum MKiDN].