Międzynarodowy konkurs architektoniczny na siedzibę ECF CAMERIMAGE ogłoszony

2021-03-01
Międzynarodowy konkurs architektoniczny na siedzibę ECF CAMERIMAGE ogłoszony
Międzynarodowy konkurs architektoniczny na siedzibę ECF CAMERIMAGE ogłoszony
Kategoria:   

W niedzielę, 28 lutego Instytucja Kultury Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE (ECFC) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP) ogłosiły międzynarodowy konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu. Budowa siedziby ECFC, zaplanowana na lata 2021-2025, jest największym, poza Muzeum Historii Polski, budowlanym projektem inwestycyjnym w dziedzinie kultury w Polsce. Koszt realizacji budowy to 600 mln złotych, z czego 400 mln złotych ma pochodzić z centralnych środków rządowych zapisanych w Wieloletnim Programie Rozwoju, a 200 mln złotych z budżetu Miasta Torunia.

ORGANIZATOR KONKURSU Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE jest państwową instytucją kultury, która rozpoczęła działalność z początkiem 2020 roku na podstawie podpisanej w dniu 29 września 2019 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę Miasta Toruń oraz Fundację Tumult umowy o wspólnym jej utworzeniu i współprowadzeniu. Celem instytucji jest wybudowanie w Toruniu stałej siedziby Międzynarodowego Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE. Poza tym zadaniem inwestycyjnym ECFC ma prowadzić działalność merytoryczną w ramach corocznej współorganizacji Festiwalu oraz, co ważne, innych projektów o charakterze wystawienniczym, kulturalnym, edukacyjnym i naukowym w zakresie polskiej i światowej kultury audiowizualnej. Organizatorzy festiwalu mają nadzieję, że budowa jego stałej siedziby wypełni lukę, jaka istnieje w polskiej infrastrukturze kulturalnej i pozwoli w pełni rozwinąć skrzydła tej największej międzynarodowej imprezie filmowej w Polsce. Będzie to również przestrzeń do organizacji przedsięwzięć różnych środowisk, które w tym miejscu znajdą logistyczne zaplecze i najlepsze warunki realizacji wydarzeń dla swojej grupy odbiorców, mieszkańców kraju i regionu.

ECFC ma bardzo ambitne plany budowania całorocznego programu, który będzie przygotowywany w oparciu o współpracę między innymi z gośćmi festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Partnerami ECFC zaproszonymi do współpracy będą m.in. Europejska i Amerykańska Akademia Filmowa oraz stowarzyszenia filmowe z kraju i zagranicy, archiwa i centra kulturalne, a także galerie z całego świata. Ponadto, przestrzenie centrum ECFC będą dostępne dla wynajmu komercyjnego na organizację wielkich wydarzeń z różnych dziedzin nauki i biznesu np. zjazdy i sympozja dla kilku tysięcy zainteresowanych. Będą one uzupełniały ofertę logistyczno-organizacyjną dla tych wydarzeń i instytucji, które będą mogły pomieścić lub realizować swe wydarzenia w Toruniu. Wspólny efekt synergii zlokalizowanych obok siebie Europejskiego Centrum Filmowego Camerimage, Centrum Sztuki Współczesnej i Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki przyniesie miastu i jego mieszkańcom nową jakość działań kulturalno-edukacyjno-rozrywkowych odbywających się przez cały rok.

Przedmiotem ogłoszonego ostatniego dnia lutego konkursu jest koncepcja architektoniczna siedziby ECFC w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu. Organizatorzy oczekują od projektantów przedstawienia obiektu nowoczesnego, nietuzinkowego, oddającego w pełni w swoim wyrazie architektonicznym nieskrępowaną wyobraźnię autorów, tak jak nieprzewidywalna i autentyczna bywa sztuka filmowa. Budynek, jak i jego zagospodarowanie, powinny spełniać oczekiwania użytkowników o wysoce rozwiniętym wyczuciu estetyki. Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że do projektowej rywalizacji staną największe studia architektoniczne na świecie. Ma o tym przesądzać atrakcyjność zakresu projektowania, nagroda oraz wartość inwestycji. Planowana jest również wystawa pokonkursowa prac w celu prezentacji pomysłów architektów szerokiej publiczności.

Nowa siedziba ECFC znajdować się będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Starego Miasta w Toruniu, które wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. W związku z tym, architektura budynku ECFC z jednej strony powinna być nowatorska i oryginalna w formie, a z drugiej musi brać pod uwagę wszystkie historyczne aspekty atrakcyjnej toruńskiej Starówki. Obecność siedziby ECFC powinna stanowić również uzupełnienie i twórcze rozwinięcie istniejącej już struktury tej części miasta.

W założeniach organizatorów konkursu budynek ECFC i jego zagospodarowanie powinny posiadać następujące główne strefy funkcjonalno-programowe: reprezentacyjna sala główna z widownią, reprezentacyjne foyer, pomieszczenia recepcyjno-kasowe, przestrzeń wystawowo-targowa, sale ekspozycyjne dedykowane szeroko rozumianej sztuce filmowej, sale kinowo-multimedialne, przestrzenie edukacyjne, studio produkcji i postprodukcji filmowej z zapleczem, podziemne garaże oraz  reprezentacyjny plac przed frontem obiektu.

Konkurs prowadzony jest w procedurze konkursu ograniczonego, dwuetapowego i adresowany do międzynarodowego środowiska architektów, a jego rozstrzygnięcie planowane jest na koniec lipca 2021 roku. Nadsyłane prace oceni sąd konkursowy, w którego składzie zasiadają przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Gminy Miasta Torunia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Fundacji Tumult, organizatora festiwalu Camerimage. Jego przewodniczącym został dr hab. arch. Bolesław Stelmach, wybitny polski architekt, dyrektor Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, laureat Honorowej Nagrody Stowarzyszenia Architektów Polskich z 2010 roku.

Sąd konkursowy oceni nadesłane prace według równoważnych kryteriów, takich jak między innymi atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych, sprawność funkcjonalno–użytkowa oraz jakość zaproponowanych pomieszczeń budynku ECFC w kontekście ich funkcjonalności i wyrazu architektonicznego.

Więcej informacji: http://konkurs.ecfcamerimage.pl