Podpisanie umowy

2019-09-29
Podpisanie umowy
Podpisanie umowy
Kategoria:   

PODPISANIE UMOWY

W toruńskim Ratuszu Staromiejskim w dniu 29 września 2019 roku pomiędzy Skarbem Państwa, Gminą Miasta Toruń oraz Fundacją Tumult została zawarta umowa o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu państwowej instytucji kultury pod nazwą Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE, która precyzuje zakres jej działalności.

Celem inwestycji jest utworzenie europejskiej instytucji filmowej mającej inicjować i koordynować projekty międzynarodowych koprodukcji filmowych realizujących w pierwszej kolejności filmy o polskiej i europejskiej historii. Do jej głównych zadań należy zaliczyć również współorganizację Festiwalu Filmowego CAMERIMAGE w Toruniu oraz inicjowanie innych wydarzeń o szeroko rozumianym charakterze, promujących kulturę filmową i audiowizualną, takie jak przeglądy filmowe, wystawy, targi sprzętu i najnowszych technologii, programy edukacyjne etc. Do zadań instytucji w początkach jej działalności zalicza się również doprowadzenie do budowy wielofunkcyjnego centrum festiwalowo-kongresowego na terenie toruńskich Jordanek. Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE ma wypełnić lukę, jaka istnieje w polskiej infrastrukturze kulturalnej.

Od wielu miesięcy myśleliśmy o tym, by finalnie rozwiązać problem Camerimage. To najlepszy, najbardziej znany na świecie polski festiwal filmowy, skarb polskiej kultury, więc szukaliśmy rozwiązania i w końcu je znaleźliśmy. (…) Przy tworzeniu tego centrum będą pracowały osoby z całego świata, które zajmują się filmem, architekturą, sztuką. To dla polskiej kultury rzecz wielka.

Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Umowa została podpisana przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego oraz prezesa Fundacji Tumult i dyrektora Festiwalu CAMERIMAGE Marka Żydowicza.

Inwestycja ma kosztować około 600 mln złotych, z czego dwie trzecie kwoty ma zapewnić Skarb Państwa, natomiast pozostałe środki ma wnieść do projektu Gmina Miasta Torunia. Podpisana umowa reguluje nie tylko kwestie współfinansowania corocznej organizacji Festiwalu CAMERIMAGE, ale również sposób utrzymywania całorocznej działalności instytucji w kwocie łącznej 8 mln złotych, na którą złożyć mają się po równo Skarb Państwa oraz toruński Samorząd.

Zgodnie z podpisaną umową bryła budynku, który stanowić będzie siedzibę Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE ma współgrać z unikatowym charakterem toruńskiej starówki i równocześnie charakteryzować wyjątkową architekturą stanowiącą atrakcję turystyczną miasta. W tym celu ogłoszony zostanie międzynarodowy konkurs architektoniczny, który wyłoni wykonawcę  projektu. 

Projekt regulowany przez podpisaną umowę w kolejnym kroku musi uzyskać akceptację Rady Ministrów RP oraz Radnych Miasta Torunia, co ma nastąpić nie później niż do 30 czerwca 2020 roku.

Na zdjęciu od lewej: dyrektor Marek Żydowicz, Wicepremier Piotr Gliński, Prezydent Michał Zaleski [fot. archiwum MKiDN]