ROZPOCZYNAMY NABÓR DO 12. EDYCJI KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH „FUNDUSZE EUROPEJSKIE W KADRZE”

2021-10-01
ROZPOCZYNAMY NABÓR DO 12. EDYCJI KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH „FUNDUSZE EUROPEJSKIE W KADRZE”
ROZPOCZYNAMY NABÓR DO 12. EDYCJI KONKURSU SPOTÓW REKLAMOWYCH „FUNDUSZE EUROPEJSKIE W KADRZE”
Kategoria:   

Do wtorku 19 października trwa nabór krótkich filmów promocyjnych lub reklamowych, których tematyka związana jest z Funduszami Europejskimi. W konkursie brać udział mogą przedstawiciele instytucji zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce.

W tym roku do Konkursu można zgłaszać filmy/spoty w dwóch kategoriach:

I kategoria – film informacyjno-promocyjny lub reklamowy o tematyce ściśle związanej z Funduszami Europejskimi

II kategoria – film informacyjno-promocyjny lub reklamowy w tym tzw. wizerunkowy z wykorzystaniem Funduszy Europejskich na cele związane z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19

Spoty zgłoszone do Konkursu muszą dotyczyć wybranego programu/priorytetu/działania współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz informować o/lub promować Fundusze Europejskie.

Celem Konkursu jest wymiana doświadczeń pomiędzy pracownikami administracji publicznej, zaangażowanymi we wdrażanie Funduszy Europejskich i promowanie dobrych praktyk w zakresie informowania społeczeństwa, za pomocą przekazów audiowizualnych, o korzyściach społecznych i gospodarczych, związanych z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich. Identyfikacja dobrych praktyk pozwoli na podnoszenie poziomu produkcji audiowizualnych nt. Funduszy Europejskich oraz przyczyni się do dalszej profesjonalizacji działań informacyjnych i promocyjnych w tym zakresie.

Organizatorami Konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu oraz Fundacja Tumult

Formularz zgłoszeniowy wraz ze spotem konkursowym, należy przesyłać online do dnia 19 października 2021 r., godz. 22:00.

By przejść do formularza zgłoszeniowego kliknij  TUTAJ 

By przeczytać regulamin konkursu kliknij TUTAJ 


Pytania dotyczące konkursu spotów reklamowych „Fundusze Europejskie w kadrze” prosimy kierować do Dominki Kruzińskiej (tel. (56) 62 100 19, wew. 125, e-mail: dominika@ecfcamerimage.pl