Zamówienia, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej

Zamówienia w trybie 37a ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.)