Zasady reżimu sanitarnego wprowadzone w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2 podczas 29. Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE

2021-11-09
Zasady reżimu sanitarnego wprowadzone w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2 podczas 29. Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE
Zasady reżimu sanitarnego wprowadzone w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu wirusa SARS-CoV-2 podczas 29. Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE
Kategoria:   

Zasady bezpieczeństwa dla uczestników Festiwalu
 


1. Na terenie Festiwalu (włączając sale kinowe) obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust wyłącznie za pomocą maseczki (nie należy używać w tym celu przyłbic, szali, chust, kominów). Uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się w maseczkę we własnym zakresie.

2. Osoby nie stosujące się do powyższego nakazu nie będą mogły uczestniczyć w Festiwalu.

3. Osoby wchodzące na teren Festiwalu zobowiązane są do dezynfekcji rąk.

4. Zakup karty wstępu na Festiwal w formule stacjonarnej jest możliwy wyłącznie dla osób posiadających certyfikat poświadczający przyjęcie pełnej dawki szczepionki przeciwko COVID-19. Do odbioru karty wstępu w recepcji festiwalowej konieczne będzie okazanie certyfikatu. Honorowane będą wyłącznie certyfikaty poświadczające przyjęcie szczepionki dopuszczonej do obrotu w Unii Europejskiej tj.:

• szczepionki mRNA o nazwie Comirnaty (BNT162b2) firm Pfizer i BioNTech
• szczepionki mRNA o nazwie Spikevax (mRNA 1273) firmy Moderna
• szczepionki wektorowej AstraZeneca o nazwie Vaxzevria
• szczepionki wektorowej COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)

5. Uczestnicy proszeni są o korzystanie z bezkontaktowych form płatności na terenie Festiwalu (dokonując zakupu w sklepiku festiwalowym lub w recepcji festiwalowej).

6. Preferowaną metodą zakupu biletów na pojedyncze wydarzenia festiwalowe jest płatność online za pośrednictwem strony www.energacamerimage.pl

7. Uczestnik w trakcie zakupu karty wstępu oraz biletu na pojedyncze wydarzenie festiwalowe w formule stacjonarnej zobowiązany jest do podania danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu) na wypadek stwierdzenia u któregoś z uczestników zakażenia SARS-CoV2. Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

8. Uczestnik w trakcie zakupu karty wstępu oraz biletu na pojedyncze wydarzenie festiwalowe w formule stacjonarnej zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o treści: „Oświadczam, że w przypadku wystąpienia u mnie objawów choroby wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2, nie wezmę udziału w Festiwalu”.

9. W kinach festiwalowych obowiązują limity osób mogących uczestniczyć w seansie filmowym. Na dzień sporządzenia niniejszego regulaminu (tj. 6.11.2021), limit zajętości miejsc wynosi 75%. Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych. Limit ten będzie modyfikowany stosownie do aktualnych wytycznych dotyczących korzystania z sal kinowych.

10. Na terenie Festiwalu zaleca się zachowanie dystansu społecznego wynoszącego minimum 1,5 metra (nie dotyczy sal kinowych).

11. Uczestnicy są zobowiązani do zajmowania miejsc na sali kinowej wskazanych przez obsługę Festiwalu. W przypadku niezastosowania się do powyższego, personel ma prawo wyprosić uczestnika z sali kinowej.

12. Opuszczanie sal kinowych przez uczestników Festiwalu odbywać się będzie wyznaczonymi przez obsługę wyjściami.

13. W przypadku wystąpienia u uczestnika niepokojących objawów lub symptomów mogących wskazywać na zakażenie SARS-CoV-2, takich jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2oC a 38°C), objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, uczestnik powinien niezwłocznie powiadomić o tym personel Festiwalu.

14. Uczestnik Festiwalu jest zobowiązany do stosowania się do aktualnych zaleceń sanitarnych.
Dodatkowe środki bezpieczeństwa zapewnione przez Organizatora1. Organizator Festiwalu udostępni dozowniki z płynem do dezynfekcji na terenie Festiwalu, w sposób umożliwiający uczestnikom dezynfekcję rąk.

2. Na terenie Festiwalu umieszczone będą informacje dotyczące zasad higieny i zaleceń służb sanitarnych.

3. Na terenie Festiwalu zostaną umieszczone oczyszczacze powietrza oparte na technologii FS-ACT (full spectrum air cleaning technology), zaawansowanej technologii neutralizującej i usuwającej pełne spektrum zanieczyszczeń powietrza.

4. Podczas Festiwalu, w pobliżu Centrum Festiwalowego CKK Jordanki zostanie udostępnione mobilne centrum testowania pod kątem obecności przeciwciał COVID-19. Dostępne będą testy wykonywane metodą amplifikacji kwasu nukleinowego (RT-PCR) oraz szybkie testy antygenowe (RAT). Organizator nie pokrywa kosztów związanych z testowaniem uczestnika w mobilnym centrum testów COVID-19. Godziny otwarcia mobilnego centrum testowania: od 12 do 21 listopada w godzinach 8:00-17:00. Koszt testów: RT-PCR - 351 zł, test antygenowy - 145 zł.

5. Organizator umożliwia wirtualne uczestnictwo w wydarzeniach festiwalowych za pośrednictwem platformy online.energacamerimage.pl osobom, które z różnych względów nie mogą uczestniczyć w stacjonarnej formule Festiwalu (m.in. z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub kwarantanny).