ZGŁOSZENIA DO WOLONTARIATU 2021

2021-09-24
ZGŁOSZENIA DO WOLONTARIATU 2021
ZGŁOSZENIA DO WOLONTARIATU 2021
Kategoria:   

Wolontariusze na sali głównej Centrum Festiwalowego w 2019 roku, fot. Krzysztof Wesołowski

Dzielisz z nami pasję do kina? Chcesz współorganizować jeden z najważniejszych, międzynarodowych festiwali w Polsce, podczas którego masz szansę zobaczyć najlepsze filmy jeszcze przed ich premierą i podszlifować angielski, gawędząc z gwiazdami światowego kina? Chcesz zdobywać nowe znajomości i doświadczenia, które mogą zaprocentować w przyszłości? Zostań jednym z naszych wolontariuszy!

Aby zostać wolontariuszem Festiwalu EnergaCAMERIMAGE, należy dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami a następnie zalogować się do swojego konta na portal.camerimage.pl aby wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego dostaniesz potwierdzenie na podany adres email.

Termin zgłaszania się kandydatów upływa 17 października.

Kolejnym krokiem będzie zaproszenie wybranych kandydatów na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się online w dniach 23 i 24 października. Szczegóły dotyczące spotkania (data i godzina) zostaną podane kandydatom po zakończeniu naboru zgłoszeń. Informacje roześlemy na adresy e-mail podane w formularzu. Obecność na rozmowie kwalifikacyjnej jest niezbędna.

Informujemy, że w związku z trwającą pandemią koronawirusa oraz potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom Festiwalu, wprowadzamy na okres trwania naszego wydarzenia restrykcyjne zasady sanitarne. Chcąc zapewnić bezpieczną i komfortową atmosferę podczas Festiwalu, od wszystkich uczestników posiadających karty wstępu będziemy oczekiwać pełnego zaszczepienia przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Prosimy, weźcie to pod uwagę wypełniając formularz na naszej stronie. Bardzo pomocna byłaby dla nas informacja o Waszym zaszczepieniu lub posiadaniu statusu ozdrowieńca, którą prosimy ująć w formularzu zgłoszeniowym (podanie informacji jest dobrowolne i dotyczy osób pełnoletnich).

UWAGA!

Wolontariusze z edycji 2019 nie muszą jeszcze raz wypełniać formularza. Koordynatorzy grup będą kontaktować się z Wami bezpośrednio.

CO ZYSKUJESZ?

● Kartę Wstępu na Festiwal
● cenne doświadczenie
● ciekawe znajomości
● nowe kontakty
● udział w prestiżowym wydarzeniu kulturalnym
● możliwość partycypowania w seminariach i wykładach prowadzonych przez mistrzów sztuki filmowej
● miło i ciekawie spędzony czas
● możliwość odbycia praktyk studenckich

 CZEGO OCZEKUJEMY?

pełnej dyspozycyjności od 13 do 20 listopada 2021 (sekcja techniczna od 8 listopada)
● dobrej znajomości języka angielskiego (sprawdzana podczas rozmów kwalifikacyjnych, w sekcji technicznej niewymagana)
● mile widziana znajomość innych języków obcych
● komunikatywności
● odpowiedzialności i obowiązkowości
● dobrej samoorganizacji
● otwartości na nowe wyzwania
● wieku powyżej 16 lat (wymagana zgoda rodzica/opiekuna w przypadku osób niepełnoletnich)

 

O WOLONTARIACIE - ZADANIA I KORZYŚCI

Pomoc w organizacji Festiwalu stanowi niezwykłe doświadczenie dla młodych ludzi, a ich praca to nieoceniony wkład w sprawny przebieg EnergaCAMERIMAGE. Wielu wolontariuszy towarzyszy Festiwalowi rokrocznie, dzięki czemu mają szansę nawiązywać nowe znajomości i przyjaźnie oraz pogłębiać swoje doświadczenie zawodowe, które procentuje w przyszłości. Udoskonalona umiejętność komunikacji interpersonalnej w obcym języku oraz poznanie zaplecza organizacji kulturalnego przedsięwzięcia o dużym formacie, pomagają później w znalezieniu ciekawej pracy.

Wolontariat podczas EnergaCAMERIMAGE może przynieść także inne nietypowe korzyści, które czasem trudno przewidzieć. Zapraszamy do zapoznania się z historią jednej z wolontariuszek EnergaCAMERIMAGE - Coś takiego może się przytrafić również Tobie! Aby przeczytać fragment artykułu kliknij TUTAJ

Co roku w organizacji Festiwalu EnergaCAMERIMAGE bierze udział kilkuset wolontariuszy. Ich zadaniem jest opieka nad zagranicznymi gośćmi, praca w recepcji festiwalowej, obsługa biura prasowego, obsługa sal projekcyjnych i innych pomieszczeń Centrum Festiwalowego, a także obsługa biura organizatorów festiwalu. Wolontariusze są również współodpowiedzialni za tworzenie przyjaznej i ciepłej atmosfery podczas Festiwalu, poprzez szeroko pojętą pomoc i opiekę nad wszystkimi gośćmi zgromadzonymi na EnergaCAMERIMAGE. Udzielanie informacji, wskazywanie drogi, rozwiązywanie problemów i zapobieganie wszelkim konfliktom - to zadania wolontariuszy, których celem jest zapewnienie uczestnikom Festiwalu miłych wspomnień.

Wielką odpowiedzialność ciążącą na barkach wolontariuszy rekompensuje możliwość obcowania z największymi twórcami światowego i polskiego kina, sposobność do nawiązania kontaktów ze studentami z całego świata, a przede wszystkim szansa uczestnictwa w kulturalnym przedsięwzięciu o wysokiej randze, które jest wyjątkowym wydarzeniem - międzynarodowym świętem filmu.

INFORMACJE O PRAKTYKACH

Informujemy, że podczas Festiwalu EnergaCAMERIMAGE istnieje możliwość odbycia praktyk studenckich w ramach wolontariatu jedynie po zgłoszeniu tego faktu podczas rozmowy kwalifikacyjnej, przedstawieniu stosownego skierowania z uczelni oraz uzyskaniu akceptacji organizatora Festiwalu. Prosimy zwrócić uwagę, że Organizatorzy nie będą podpisywać po zakończeniu festiwalu zeszytów praktyk, jeśli wolontariusz nie dopełni wcześniej wymienionych formalności.

SEKCJE WOLONTARIATU

Informacje zawarte na tej stronie mają charakter informacyjny. Szczegółowy zakres obowiązków dla poszczególnych sekcji zostanie zawarty w porozumieniu o wolontariacie, które podpisujemy z każdym z wolontariuszy. Zadaniem wolontariusza festiwalu jest przede wszystkim pomoc wszystkim festiwalowym gościom, dbanie o porządek w całym Centrum Festiwalowym oraz innych miejscach festiwalowych, niezależnie od przynależności do grupy.

OBSŁUGA WIDOWNI

Obsługa widowni zajmuje się obsługą sal projekcyjnych. Wolontariusze tej sekcji są w środku wszystkiego, co dzieje się na festiwalu. To do nich każdy gość zwraca się ze swoimi problemami, bo to ich widać najpierw. Wolontariusze tej grupy są wizytówką festiwalu.

 • sprawdzanie kart wstępów i biletów przy wejściu na salę projekcyjną
 • wskazywanie odpowiednich sektorów na sali projekcyjnej
 • zapewnienie miejsc siedzących dla najważniejszych gości festiwalowych (członkowie Jury, autorzy zdjęć do filmów konkursowych, laureaci nagród, sponsorzy)
 • pilnowanie zamykania drzwi prowadzących na salę projekcyjną
 • pilnowanie ładu i porządku na sali projekcyjnej
 • służenie gościom radą i pomocą

OPIEKUNOWIE GOŚCI

Na czas trwania Festiwalu wolontariusz - opiekun staję się kimś w rodzaju osobistego asystenta gościa festiwalu, a także jego przewodnikiem, tłumaczem oraz pośrednikiem w kontaktach z organizatorami.

 • obowiązek ciągłej opieki nad wyznaczonymi przez Organizatorów gośćmi przez cały czas trwania festiwalu
 • udzielanie wyznaczonym gościom niezbędnej pomocy językowej, logistycznej itp.
 • obowiązek przekazywania wszelkich informacji od Organizatorów wyznaczonemu gościowi
 • współpraca z Organizatorami w zakresie odbioru i odwiezienia gościa z / na lotnisko (transport oczywiście jest zapewniony przez Organizatorów)
 • udzielanie gościowi wszelkich niezbędnych dla niego informacji dotyczących Festiwalu
 • obowiązek codziennego sprawdzania skrytki gościa w Recepcji Festiwalowej (o ile posiada taką) i przekazywania mu uzyskanych stamtąd materiałów i informacji

RECEPCJA

Wolontariusze Recepcji Festiwalowej przyczyniają się do stworzenia pierwszego wrażenia o Festiwalu EnergaCAMERIMAGE. Potrzebny jest tu pełny profesjonalizm i opanowanie. W zamian oferujemy niezliczone okazje do szlifowania języków obcych.

 • wydawanie kart wstępu
 • udzielanie gościom festiwalowym informacji dotyczących programu festiwalu i imprez towarzyszących
 • wydawanie materiałów promocyjnych uczestnikom festiwalu
 • pośredniczenie w przekazywaniu informacji pomiędzy gośćmi festiwalowymi
 • sprzedaż wydawnictw i gadżetów festiwalowych
 • przyjmowanie kopii filmów studenckich
 • sprawdzanie kart wstępu, karnetów i biletów uczestników festiwalu
 • pilnowanie, aby osoby nieuprawnione nie wchodziły na teren Centrum Festiwalowego
 • zapewnienie porządku i bezpieczeństwa uczestnikom wchodzącym i wychodzącym do/z terenu Centrum Festiwalowego

BIURO OBSŁUGI PRASY

Biuro obsługi prasy to miejsce, w którym będziesz miał/a kontakt z dziennikarzami  z całego świata. Wolontariusze muszą wykazywać się kompletną wiedzą na temat programu festiwalu oraz przekazywać na bieżąco aktualne informacje od organizatorów dziennikarzom oraz gościom.

 • udzielanie dziennikarzom i gościom festiwalowym informacji dotyczących programu festiwalu oraz imprez towarzyszących
 • przygotowywanie (pisanie, redagowanie, korekta) materiałów prasowych do newslettera i na stronę internetową
 • przekazywanie dziennikarzom wszelkich informacji od Organizatorów
 • mediowanie pomiędzy dziennikarzami, a opiekunami gości i organizowanie wywiadów
 • wydawanie akredytowanym dziennikarzom materiałów festiwalowych oraz służenie wszelką pomocą
 • przygotowywanie materiałów prasowych dla dziennikarzy, gości festiwalowych i Organizatorów (opisy filmów, biografie twórców, itp.)
 • obsługa konferencji prasowych
 • przygotowywanie tzw. "prasówki" – przegląd prasy i selekcja materiałów dotyczących festiwalu
 • przekazywanie wszelkich informacji od Organizatorów pracownikom recepcji i telewizji festiwalowej.

OBSŁUGA BIURA ORGANIZATORÓW

Grupa kilku osób, które pełnią rolę sekretariatu biura festiwalowego w CKK Jordanki.

 • przyjmowanie gości i prowadzenie ich do biura festiwalowego
 • odbieranie telefonów
 • pomoc gościom na backstage’u (przynoszenie wody, udzielanie informacji, przypilnowanie, żeby wpisywali się do książki pamiątkowej)
 • udzielanie informacji zagubionym, wskazywanie drogi, informacje o programie
 • reagowanie na bieżące potrzeby

 

ABY ZGŁOSIĆ SWOJĄ KANDYDATURĘ NA WOLONTARIUSZA ZALOGUJ SIĘ NA PORTAL.CAMERIMAGE.PL

(Jeśli nie masz jeszcze swojego konta - zarejestruj się.)